Odszkodowania po wypadku drogowym.

Miałeś wypadek drogowy, doznałeś obrażeń ciała, chcesz się ubiegać o odszkodowanie ? Nie wiesz jakie masz prawa. Przeczytaj, jakie świadczenia możesz uzyskać z pomocą naszej kancelarii za doznany rozstrój zdrowia oraz krzywdę po wypadku. O jakie odszkodowania po wypadku drogowym wystąpimy w Twoim imieniu! W przypadku spowodowania rozstroju zdrowia wskutek wypadku drogowego (lub np. w […]

Odszkodowania po śmierci osoby bliskiej.

Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku ? Nie otrzymałeś należnego zadośćuczynienia lub odszkodowania po śmierci osoby bliskiej? Czujesz się pokrzywdzony decyzją ubezpieczyciela! Zgłoś się do naszej kancelarii. Bezpłatnie zapoznamy się z Twoją sprawą. Prowizję zapłacisz tylko po uzyskaniu odszkodowania. Odszkodowania po śmierci osoby bliskiej – co Ci się należy ! Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej celem […]

Odszkodowanie po wypadku w komunikacji miejskiej

odszkodowaniaosobowe.pl

Poszkodowany –  pasażer komunikacji miejskiej  może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia w wyniku wypadku doznanego w czasie podróży. O odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej może się ubiegać z polisy OC posiadacza pojazdu. Na dochodzenie roszczeń po wypadku w komunikacji miejskiej, pasażer takiego pojazdu ma 3 lata, a jeżeli do zdarzenia doszło wskutek […]

Wypadek w gospodarstwie rolnym – jak uzyskać odszkodowanie?

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rolnika objęte są szkody powstałe z winy rolnika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność i w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym można uzyskać w następstwie śmierci osoby bliskiej, za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz za utratę lub zniszczenie bądź uszkodzenie mienia. Odszkodowanie […]

Zadośćuczynienie po wypadku drogowym

Miałeś wypadek drogowy, doznałeś obrażeń ciała, chcesz uzyskać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę? Musisz wiedzieć, że na wysokość zadośćuczynienie po wypadku ma wpływ szereg czynników. Niestety przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych kryteriów jakimi należy kierować się przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia.  Można się w tym zakresie posługiwać orzecznictwem sądów powszechnych, szczególnie Sądu Najwyższego. Zadośćuczynienie po wypadku […]

Renta po śmierci osoby bliskiej.

W przypadku śmierci osoby bliskiej, na której ciążył obowiązek alimentacyjny, osoba uprawniona może się ubiegać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku o zapłatę renty alimentacyjnej. Renta po śmierci osoby bliskiej – dla kogo ? W przypadku śmierci poszkodowanego o alimentację mogą zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy osoby, którym zmarły dostarczał środków do życia. Będą to przede wszystkim […]

Koszty leczenia z OC sprawcy wypadku

Koszty leczenia z OC sprawcy poniesione po wypadku drogowym należą do podstawowej grupy roszczeń przy szkodach osobowych, w których nastąpił uszczerbek na zdrowiu oraz konieczność leczenia lub rehabilitacji. Poszkodowany ma prawo domagać się od zakładu ubezpieczeń zwrotu wszelkich kosztów związanych z leczeniem. Koszty leczenia z oc sprawcy. Prawo (obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego) gwarantuje wypłatę środków […]